Splošni pogoji poslovanja

Dobrodošli na PracticeTape, spletni platformi za poučevanje glasbenega inštrumenta. S platformo upravlja podjetje PracticeTape, informacijske storitve, d.o.o. (v nadaljevanju »PracticeTape«, »mi« ali »ponudnik«).

Platforma deluje kot orodje za izvajanje učnega procesa poučevanja glasebenega inštrumenta. Ponudnik skupaj z neodvisnimi izvajalci (v nadaljevanju »mentorji«) ponuja učencem nakup lekcij glasbenega inštrumenta pri izbranem mentoru. Ponudnik ni direktni ponudnik lekcij ampak zgolj posrednik pri prodaji lekcij, ki jih mentorji, kot ponudnikovi neodvisni zunanji izvajalci prodajajo direktno svojim učencem.

Prosimo podrobno preberite naše splošne pogoje poslovanja, ki so veljavni za spletno stran practicetape.com (v nadaljevanju »spletna stran«) in spletno platformo za poučevanje glasbenega inštrumenta app.practicetape.com (v nadaljevanju “platforma”).

1. Strinjanje s pogoji

Ti pogoji poslovanja skupaj z našim pravilnikom o zasebnosti in vsemi drugimi pogoji, ki so posebej navedeni v katerem koli od teh dokumentov, pomenijo pravno zavezujoč sporazum (v nadaljevanju »pogodba«) med vami in ponudnikom. Ta sporazum je elektronska pogodba, ki določa pravno zavezujoče pogoje glede vaše uporabe naših storitev. Če želite uporabljati spletno stran, platformo ali katero koli od naših storitev je pogodbo potrebno v celoti prebrati, izpolnjevati in se z njenimi pogoji strinjati. Če se s čimerkoli v pogodbi ne strinjate, naše platforme in storitev ne morete uporabljati.

2. Spremembe pogodbe

Ponudnik si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni to pogodbo brez predhodnega obvestila. Povzetek sprememb pogodbe bo objavljen v pisni obliki na spletni strani practicetape.com. Potrjujete in se strinjate, da je vaša odgovornost redno pregledovati to pogodbo, da se seznanite z vsemi spremembami. Vaša nadaljnja uporaba pomeni, da ste prebrali, razumeli in se strinjali s spremembami v pogodbi. Če se s spremembami pogodbe ne strinjate, naše platforme ali storitev ne morete naprej uporabljati. Vse spremembe pogodbe začnejo veljati z datumom objave. Datum zadnje spremembe pogodbe je naveden na koncu teh pogojev.

3. Vaš uporabniški račun

Dostop do spletne strani ni vezan na registracijio in je dostopna brez uporabniškega računa. Za dostop do platforme je potrebna registracija uporabniškega računa bodisi kot mentor ali kot učenec.

Ponudnik bo z osebnimi podatki uporabnikov ravnal izključno v skladu s Pravilnikom zasebnosti. Uporabnik lahko v kateremkoli trenutku zahteva ukinitev svojega uporabniškega računa, kot je opisamo v sekciji »Ukinitev uporabniškega računa«.

3.1 Registracija kot mentor

Mentor se registrira preko email povabila, ki mu ga pošlje ponudnik.
Da bi zagotovili kvalitetno in varno učno okolje učencem, morajo biti vsi potencialni mentorji potrjeni s strani ponudnika.

Za ustvarjanje uporabniškega računa in uporabo platforme mora mentor podati veljaven email naslov in si izbrati uporabniško ime in geslo. Za namene identifikacije s strani platforme je mentor dolžan podati svoje ime in priimek ter spol. Vaše ime in spol se uporabljata za pravilno naslavljanje vas, oz. vašega profila v direktni ali indirektni komunikaciji z vašimi učenci ter sistemskem obveščanju vas in vaših učencev. To so edini osebni podatki, ki bodo vidni oz. dostopni vašim učencem. Mentor se strinja, da je starejši od 18 let in ima registrirano dejavnost ter možnost izdaje računa učencu za opravljene storitve poučevanja. Če mentor nima registrirane dejavnost, ne more izvajati poučevanja preko platforme ponudnika. Podatke o pravnem subjektu je dolžan posredovati ponudniku. Mentor je dolžan zagotoviti, da so posredovani podatki v vsakem trenutku pravilni in točni.

3.2 Registracija kot učenec

Učenec se lahko registrira bodisi preko povabila, ki mu ga na njegov email naslov pošlje mentor, bodisi preko mentoreve predstavitvene strani na spletni strani practicetape.com Za registracijo uporabniškega računa in uporabo platforme mora učenec podati veljaven email naslov, si izbrati geslo, podati svoje ime oz. vzdevek (psevdonim) ter spol. Kot učenec se strinjate, da se vaše ime deli z vašim mentorem. Vaše ime in spol se uporabljata za pravilno naslavljanje vas, oz. vašega profila v direktni ali indirektni komunikaciji z vašim mentorem ter sistemskem obveščanju vas in vašega mentora. To so edini osebni podatki, ki bodo vidni oz. dostopni vašemu mentoru.

Registracija je dovoljena učencem starejšim od 15 let. Osebe mlajše od 15 let se ne smejo registrirati same ampak se namesto njih registrirajo njihovi starši oz. zakoniti zastopniki, ki jim nato dajo dostop do svojega uporabniškega računa.

3.3 Varnost uporabniškega računa

Strinjate se, da ste sami v celoti samo odgovorni za zagotavljanje varnosti vašega uporabniškega računa ter za vse aktivnosti, povezane z vašim uporabniškim računom. Strinjate se, da svojega uporabniškega računa in dostop do njega ne boste delili z tretjo osebo. Izjema velja za učence mlajše od 15 let, namesto katerih se registrirajo njihovi starši oz. zakoniti zastopniki. V primeru, da pozabite geslo za dostop do svojega uporabniškega računa ga ne morete obnoviti. V tem primeru morate zahtevati ponastavitev gesla in izbrati novo geslo, saj zaradi vaše varnosti, gesla ne hranimo v izvorni obliki v naši podatkovni shrambi ampak hranimo zgolj zgoščeno vrednost izračunano s kriptografsko zgoščevalnim algoritmom. V primeru da pride do zlorabe vaših dostopnih podatkov, ponudnik ni odgovoren za morebitno nastalo škodo. Uporabnik se strinja, da v primeru nedovoljene uporabe njegovega uporabniškega računa, takoj obvesti ponudnika.

4. Sprejemljiva uporaba

Vaša uporaba ponudnikovih storitev ne sme kršiti zakonov, ki veljajo v Republiki Sloveniji, vključno z zakoni o avtorskih pravicah ali blagovnih znamkah. Sami ste odgovorni zagotoviti, da je vaša uporaba storitve v skladu z zakoni in vsemi veljavnimi predpisi.

Strinjate se, da ne boste reproducirali, kopirali, prodajali ali izkoriščali katerega koli dela storitve brez izrecnega pisnega dovoljenja ponudnika.

Strinjate se, da ne boste na kakršenkoli način motili delovanja sistema. Sodelovanje v vseh aktivnostih, ki motijo delovanje naših storitev, vključno s strežniki in omrežji, na katerih obratujejo naše storitve, je strogo prepovedano.

5. Vaša vsebina

Kot registriran uporabnik lahko objavljate vsebino na platformi. Bodisi vsebino naložite direktno na platformo, bodisi objavite spletno povezavo do nje, ali kako drugače omogočite dostop do vsebine preko platforme, ne glede na obliko te vsebine.

5.1 Lastništvo nad vsebino

Za vso vsebino, ki jo objavite na platformi obdržite lastništvo, vendar nam dajete pravico, da lahko vsebino hranimo, prikazujemo, objavljamo in varnostno kopiramo. Pravice, ki nam jih dodeljujete, so omejene na tiste, ki jih potrebujemo za zagotavljanje naših storitvev.

5.2 Dovoljene vsebine

Zavezujete se, da so vse vsebine, ki jih objavite na platformi vaša avtorska last oz. imate vse potrebne pravice in dovoljenja za razširjanje teh vsebin. Če vsebine niste ustvarili sami, se strinjate, da boste objavili samo vsebino, ki jo imate pravico objavljati in boste v celoti ravnali v skladu z vsemi licencami tretjih oseb, ki se nanašajo na to vsebino.

Strinjate se, da v nobenem primeru ne boste objavljali:

  • vsebine, ki je nezakonita ali spodbuja nezakonite dejavnosti
  • spolno obscene vsebine
  • netočne, lažne, obscene, žaljive, grozljive vsebine
  • diskriminatorne oz. neprimerene vsebine
  • vsebine, ki kršijo pravice katere koli stranke, vključno s patentom, blagovno znamko, poslovno skrivnostjo, avtorskimi pravicami
  • vsebine, ki vsebujejo zlonamerno programsko kodo

Potrjujete in se strinjate, da ponudnik ne more in ni dolžan pregledovati vsebine, ki jo uporabniki objavljajo na platformi in ne prevzema nikakršne odgovornosti za neustrezno vsebino, ki krši pravice tretjih oseb ali kako drugače krši to pogodbo ali veljavno zakonodajo Republike Slovenije.

Ponudnik ni odgovoren za javni prikaz ali zlorabo vaše vsebine. Strinjate se, da ste sami izključno in v celoti moralno in kazensko odgovorni za vse morebitne tožbe in odškodninske zahtevke s strani tretjih oseb zaradi objave nedovoljenih oz. neprimernih vsebin.

5.2.1 Kršenje avtorskih pravic

Uporabnik odvezuje ponudnika kakršne koli odgovornosti v primeru kršitve avtorskega prava z vsebino, ki jo je objavil na portalu. Uporabnik je odgovoren za vsako škodo, ki bi lahko nasatala s kršenjem avtorskega prava.

5.3 Pravice dodeljene drugim uporabnikom

Učenec z nakupom lekcije pri mentoru pridobi določene pravice nad vsebino, ki je del te lekcije. Mentor podeljuje učencu nepreklicno pravico zasebne uporabe vsebin vključno s kopiranjem vsebine zunaj platforme. Distribuiranje, spreminjanje ter nadaljnja prodaje teh vsebin s strani učenca je strogo prepovedana.

6. Ukinitev uporabniškega računa

Uporabnik lahko sam kadarkoli ukine svoj uporabniški račun, tako da kontaktira ponudnika preko emaila info@practicetape.com. Ponudnik bo deaktiviral vaš uporabniški račun ter ga izbrisal najpozneje 30 dni po prejemu zahteve o ukinitvi uporabniškega računa.

Ponudnik si pridržuje pravico, da ob zaznanih kršitvah veljavne zakonodaje ali te pogodbe, brez navedbe razlogov izbriše uporabniški račun uporabnika in mu prepove dostop do platforme. V tem primeru vam je prepovedana ponovna registracija in niste upravičeni do povračila kakršnih koli pristojbin ali plačil.

7. Omejitev garancije in odveza odgovornosti

Punudnik ne garantira za njihovo pravilno in nemoteno delovanje.

Ponudnik ne zagotavlja, da bo storitev zadostila uporabnikovim zahtevam, delovala zanesljivo, varno, brez napak, da bo delno ali v celoti dosegljiva ob katerem koli času na kateri koli lokaciji.

Punudnik ni obvezan odpraviti napak, ki se pojavijo v okviru ponujenih storitev.

Ponudnik ne odgovarja za kvaliteto ponujenih storitev s strani mentora.

Ponudnik se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti kvaliteto svojih storitev, kljub temu, pa ne prevzema nobene odgovornosti za prekinitev dostopa, nedelovanje storitev, delno ali v celoti.

Ponudnik lahko na svojih storitvah kadarkoli izvaja vzdrževalna in nadgrajevalna dela in si bo prizadeval vnaprej obvestiti svoje uporabnike o teh delih in morebitnih motnjah v delovanju svojih storitev.

Ponudnik ni v nobenem primeru odogovoren za vsebino, katero na portal nalagajo uporabniki. Ponudnik si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni ali ukine, katerokoli izmed svojih storitev.

Strinjate se, da ponudnik v nobenem primeru ni odgovoren za morebitno izgubo vsebin in podatkov, izpad dohodka ter slučajno, direktno, indirektno nastalo škodo zaradi nedelovanja, nedostopnosti, ukinitve katerekoli od ponujenih storitev.

8. Intelektualna lastnina

Objavljene vsebine in tehnologije so avtorska last ponudnika. Med avtorska dela sodijo vsi deli programske kode, grafični elementi, slike, zvočno in slikovno gradivo ter drugi avtorski elementi, ki jih zaradi narave ni potrebno označevati z oznakami avtorsko zaščiteno. Vsakršno kopiranje, navajanje, posnemanje in razširjanje brez vednosti ponudnika je prepovedano. Da bi lahko uporabljali naše ime in logotip, vam damo določene pravice, vendar samo na način in pod pogoji, ki ga dovoljujemo. Mentori lahko uporabljate naš logotip in ime za namene oglaševanja svojega PracticeTape profila na spletu ali drugje, vendar morate slediti smernicam za uporabo logotipa.

9. Pogoji poslovanja

Practicetape.com je spletna platforma, na kateri se izvaja prodaja storitve poučevanja.
Ponudnik skupaj z neodvisnimi izvajalci (v nadaljevanju »mentorji«) ponuja učencem nakup lekcij glasbenega inštrumenta pri izbranem mentoru. Ponudnik ni direktni ponudnik lekcij ampak zgolj posrednik pri prodaji lekcij, ki jih mentorji, kot ponudnikovi neodvisni zunanji izvajalci prodajajo direktno svojim učencem.

9.1 Naročilo

Kupoprodajna pogodba med mentorjem in kupcem (učencem) je na spletni platformi Practicetape sklenjena v trenutku, ko PracticeTape kupcu pošlje prvo elektronsko sporočilo o statusu njegovega naročila (z naslovom: potrditev prejema naročila). Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za PracticeTape, mentorja in kupca. Kot kupec velja oseba s podatki, kot so navedeni ob oddaji naročila. Kasnejše spreminjanje podatkov o kupcu ni mogoče.

9.2 Načini plačila

Platforma Practicetape omogoča kupcu varen, preprost in udoben nakup. Kupec mora poskrbeti, da so njegovi podatki pravilni in resnični.

Plačilni sistem omogoča plačilni partner Braintree (braintreepayments.com)

Omogočeni so naslednji načini plačila:
- S plačilno oziroma kreditno kartico (Visa, Mastercard, Discover, Maestro)

S sprejetjem teh pogojev sprejemate tudi pogoje našega plačilnega partnerja Braintree payments in s tem postanete tudi uporabnik njegovih storitev. Splošni pogoji plačilnega partnerja Braintree payments, ki jih sprejemate, so dostopni na povezavi: Braintree terms and conditions.

PracticeTape ne nastopa kot zastopnik plačilnega partnerja, temveč le kot uporabnik njegovih storitev.

PracticeTape ni odgovoren za delovanje svojega plačilnega partnerja.

9.3 Izdaja računa

Practicetape po opravljeni storitvi mentorja kupcu pošlje račun in sicer v pdf formatu na e-naslov kupca. Kupec je dolžan preveriti pravilnost podatkov pred oddajo naročila. Kasneje podanih ugovorov glede pravilnosti izdanih računov ne upoštevamo.

Image of Yaktocat

9.4 Pristojbine in davki

Registracija in vzdrževanje računa sta za uporabnika brezplačna.- Practicetape zaračuna mentorju pristojbino v višini dvaindvajsetih odstotkov (22 %) od vsake prodane lekcije.

PracticeTape bo od zbranega zneska od vseh prodanih lekcij v obdobju enega meseca odštel pristojbine in mentorju nakazal na njegov račun.

Mentor po opravljeni storitvi podjetju PracticeTape d.o.o. izda račun in ga v pdf. obliki pošlje na: racun@practicetape.com Nakazila mentorjem bodo izvedena vsakega 20. v mesecu.

9.5 Cene storitev

Ceno storitve (lekcija) mentor določi sam. Minimalna cena posamezne lekcije je omejena na 10 eur.

9.6 Preklic nakupa

Preklic nakupa lekcije je omogočeno samo v izjemnih primerih. V primeru zahteve vračila, nas prosimo kontaktirajte na: info@practicetape.com

9.7 Vračilo denarja

Vsaka zahteva za povračilo stroškov se obravnava od primera do primera. V primeru nezadovoljstva ima učenec na voljo oseminštirideset (48) ur po poteku lekcije (30 dni), da odda zahtevo za vračilo denarja ter navede razloge, na: info@practicetape.com

PracticeTape bo zahtevo obravnaval in v primeru ugotovitve nepravilnosti pri izvajanju storitve (priprava lekcije in nudenje povratnih informacij), naročniku lekcije (učencu) vrnil denar.

10. Veljavna zakonodaja in pristojnost

Vsa razmerja med vami in ponudnikom se presojajo po pravu Republike Slovenije. Če kakšna določba ni ali ni več skladna z veljavno zakonodajo Republike Slovenije, se takšna določba po obsegu in vsebini prilagodi veljavni zakonodaji, če je to mogoče, v nobenem primeru pa to ne pomeni neveljavnosti vseh določb splošnih pogojev.

Ponudnik ne priznava izvajalcev izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga zasebni uporabnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

Vi in ponudnik se strinjate, da je za reševanje kakršnih koli sporov, tožb ali postopkov, ki se pojavijo v zvezi s to pogodbo izključno pristojno sodišče v Murski Soboti, v kolikor ni z veljavno zakonodajo Republike Slovenije določena izključna krajevna pristojnost.

11. O ponudniku

Ponudnik storitev je podjetje PracticeTape, informacijske storitve, d.o.o., Sokolska ulica 46, 2000 Maribor, matična številka 7221207000, vpis v sodni register Okrožno sodišče v Murski Soboti.
Lahko nas kontaktirate tako, da nam pišete na zgoraj navedeni naslov ali nam pošljete email sporočilo na naslov info@practicetape.com.


Datum zadnje spremembe: 16.01.2018