Vodič za mentorje

PRVI KORAKI

Registracija in verifikacija

Ker je platforma trenutno v beta fazi, dostop ročno omogočimo izbranim mentorjem.

Pred samo registracijo v platformo, mora mentor opraviti verifikacijo.

Ta poteka tako, da mentor posreduje svoje ime, e-mail naslov, povezavo do svojega življenjepisa in povezavo do posnetka svojega igranja na inštrument, ki ga poučuje. Poslano vlogo obravnavamo in v primeru odobritve mentor prejme povabilo k registraciji na svoj e-mail naslov.

Zainteresirane mentorje vabimo, da se registrirate tukaj.

Potrebna oprema

Računalnik, tablica ali pametni telefon.

Za najboljšo uporabniško izkušnjo priporočamo, da za ustvarjanje nalog preko platforme PracticeTape uporabljate računalnik s HD spletno kamero.

Kako lahko preizkusim platformo?

! Ker je platforma trenutno v beta fazi, dostop omogočimo samo izbranim mentorjem. Zainteresirani nam, prosim, pišite na: info@practicetape.com

Ko se uspešno registrirate na platformi PracticeTape, lahko v svoji Knjižnici nalog (kjer bodo shranjene vse vaše ustvarjene naloge) ustvarite svoje prve naloge, ki jih boste kasneje lahko združevali v svoje PracticeTape lekcije.

Svetujemo vam, da v svojo PracticeTape učilnico povabite učenca, s katerim lahko testirate platformo.

Kako povabiti učenca?
Kako pridobiti nove učence?

POUČEVANJE NA PLATFORMI PRACTICETAPE

Priprava PracticeTape lekcije

Pri izbranem učencu kliknite na gumb “+” in izberite obstoječe naloge iz svoje Knjižnice ali pa ustvarite novo nalogo (oz. kombinacija obojega).

PracticeTape nalogo lahko pripravite na 2 načina:

 1. Naloga izhaja iz vašega posnetka

  Na kratko – pri nalogah takega tipa obravnavano snov (vaje, skladbe itd.) določi mentor.
  Po predhodnem pogovoru z učencem glede njegovih želja, ciljev in časa za vadbo ustvarite naloge, ki jih boste uporabili v lekciji. Učencu pošljete nalogo, kjer na posnetku prikažete pravilno izvedbo vaje oz. skladbe.

 2. Naloga izhaja iz učenčevega posnetka

  Na kratko – pri nalogah takega tipa učenec že sam ve, kaj bi rad »delal« in želi predvsem vaše povratne informacije.
  V tem primeru pošljete učencu lekcijo, v kateri najprej nagovorite učenca, naj vam pošlje skladbo oz. snov, za katero želi vaše povratne informacije in nadaljnje napotke za izboljšavo.
  Ko prejmete njegov posnetek, mu nudite konstruktivno kritiko na poslano ter pripravite napotke za izboljšavo.
  Napotki naj bodo v obliki video posnetka, kjer učencu pokažete pravilno izvedbo, in priponk morebitnega ostalega potrebnega gradiva, kot so dodatne note, razlage ipd.

POMEMBNE SMERNICE ZA PRIPRAVO NALOG

 • Zapišite jasna in strukturirana navodila za učenca.

  Učenec naj ve, kaj in kako naj zvadi ter posname nalogo, ki vam jo bo poslal v pregled.

 • Daljše skladbe oz. razlage razdelite v več krajših nalog.

  Učenec bo imel tako boljši pregled nad obravnavano snovjo. Poleg tega pa boste krajše ustvarjene naloge kasneje lažje uporabili pri novih lekcijah za druge učence.

 • Z učencem se dogovorita, na kateri dan bi želel, da se lekcija začne.

  S tem se boste izognili primerom, da bo učenec prejel lekcijo takrat, ko bo odsoten in ne bo imel časa za vadbo.
  Ne pozabite! Učenec ima pri posamezni lekciji na voljo skupno največ 15 minut posnetka oz. 8 posnetkov (eno ali drugo – kar prej porabi), ki vam ga/jih lahko pošlje v pregled.

Kakšne naloge pripraviti?

Ker so lekcije prilagojene vsakemu učencu, se morata z učencem najprej pogovoriti, kakšne so njegove želje, cilji, stopnja znanja in koliko časa na teden je pripravljen vaditi.

Na podlagi tega pripravite naloge oz. izberite že obstoječe naloge iz svoje Knjižnice nalog.

V primeru, da učenec od vas želi samo povratne informacije glede snovi oz. skladbe, ki jo že samostojno vadi, lahko pošljete lekcijo brez svojega posnetka.

V lekciji (nalogi) nagovorite učenca, naj vam pošlje npr. svoj posnetek izvedbe skladbe, za katero želi vašo povratno informacijo in vsa morebitna dodatna navodila glede izvedbe in priprave posnetka.

Napotek:

Naloge, ki jih najpogosteje predavate učencem, si predhodno ustvarite v svoji knjižnici in si tako kasneje prihranite čas.

Npr. tehnične vaje, lestvice, teoretične razlage, skladbe, ki jih najpogosteje učite …

In ne nazadnje: Pri pripravi nalog bodite ustvarjalni.

Kako nuditi povratne informacije?

Povratne informacije so ključni element vaših PracticeTape lekcij! Zato se potrudite dati učencu čim boljšo (konstruktivno) kritiko in napotke za izboljšavo.

Napotki:

 • Učencem odgovarjajte čim hitreje in jim podajte konkretne napotke za izboljšavo.

 • Če učenec predčasno zvadi dano nalogo, mu pošljite dodatno nalogo.

Primer:

Super si zvadil, vidim, da ti a-mol pentatonika v 5. legi ne dela težav, zato ti dajem dodatno nalogo. Obravnavano lestvico zdaj zvadi še v 3. in 7. legi.

Se že veselim posnetka! :)

 • Ne pošiljajte učencu dodatnih nalog na zadnji dan »aktivne lekcije« oz. po izteku 30-dnevnega roka.

V primeru, da učenec pošlje zvadeno nalogo zadnji oz. predzadnji dan, podajte samo svojo povratno informacijo na poslan posnetek oz. vprašanje. Če želita z učencem isto snov nadaljevati, storita to v naslednji lekciji (oz. če želite učencu dati dodatno nalogo, storita to v naslednji lekciji ...).

Koliko časa nuditi podporo pri lekciji?

Vsaki PracticeTape lekciji, ki jo pošljete učencu, pripada 30 dni vaše podpore, ki jo učenec lahko izkoristi za vaše povratne in dodatne informacije.

Po 30 dneh se lekcija zaključi in učencu podpora ne pripada več. Vi pa imate še 2 dodatna dneva za odgovore učencu v primeru, da učencu ne utegnete odgovoriti do zadnjega, 30. dne lekcije.

Učenec ima pri posamezni lekciji na voljo skupno največ 15 minut posnetka oz. 8 posnetkov (eno ali drugo – kar prej porabi), ki vam ga/jih lahko pošlje v pregled.

Določanje cene lekcije

Minimalna cena, ki si jo lahko določite, je omejena na 10 evrov. Svetujemo pa, da svoje PracticeTape lekcije vrednotite primerljivo vaši lekciji “v živo” oz. do 20 % ceneje.

Poleg časa, ki ga boste porabili za ustvarjanje nalog, boste nekaj časa morali nameniti tudi povratnim informacijam, ki jih morate nuditi učencu. Učenec ima namreč na voljo 30 dni, ko vam lahko pošlje skupno do 15 minut video posnetka oz. do 8 posnetkov (eno ali drugo – kar prej porabi), ki vam ga/jih lahko pošlje v pregled.

Podaljševanje nalog

Kaj storiti, če učencu ni uspelo zvaditi naloge?

V primeru, da učencu ni uspelo zvaditi naloge, jo lahko priložite k novi lekciji, kjer lahko ponovno obravnavata isto snov oz. nadaljujeta, kjer sta končala.

Napotek:

Čeprav ste nalogo/-e v novi lekciji ponovili, svetujemo, da dodate tudi kakšno novo nalogo, ki je še nista obravnavala.

Pomembno je, da upoštevate, koliko časa lahko učenec nameni vadbi, in mu pripravite primerno količino nalog. Hitro se vam namreč lahko zgodi, da boste naloge morali velikokrat ponavljati.

Kako izboljšati učenčevo sodelovanje?

Testi so pokazali, da je sodelovanje oz. odzivnost učencev najboljša, če jim lekcijo podate v več kratkih nalogah, kjer posnetek v povprečju ni daljši 4–5 minut. V primeru, da učite oz. razlagate snov, ki je obsežnejša, jo razdelite na več krajših nalog. Poleg tega bo učenec v kratkih posnetkih veliko lažje našel želene informacije, kot npr. v 30 minut dolgem posnetku.

Dodatni napotki:

 • Natančno zapišite, kaj je učenčeva naloga!

Primer:

NALOGA:

Zvadi lestvico, kot sem pokazal na posnetku. Prstni redi za desno roko naj bodo i m i m … in igraj z naslonom.

Ko zvadiš, pošlji posnetek, da pokomentiram. :)

Učenec bo tako točno vedel, kaj mora zvaditi in kakšen posnetek vam pripraviti.

 • Učenca redno preverjajte in ga spodbujajte pri vadbi. Verjemite, hvaležni vam bodo!

c. PROMOVIRANJE SVOJE PRACTICETAPE UČILNICE

Kako povabiti učence?

Učence lahko preprosto povabite s klikom na gumb “Povabi učenca” v svoji učilnici.

Odprla se vam bo forma za vnos učenčevega e-mail naslova, imena ter jezika, v katerem bo učenec prejel povabilo v vašo PracticeTape učilnico.

Kako pridobiti nove učence?

1. IZPOLNITE SVOJO PROFILNO STRAN

 • V sekciji “O mojih lekcijah” nagovorite potencialne učence in zapišite, kakšna znanja lahko posredujete. Naj učenci vedo, kaj lahko pričakujejo od vaših lekcij. In ne nazadnje: bodite izvirni – ponudite lekcije na svoj način.

 • V sekciji “O meni” predstavite svoje izkušnje in dosežke. Tukaj je vaš prostor, da se lahko pohvalite. :)

2. PREDSTAVITVENI VIDEO

Zelo pomembno.
Dobro narejen predstavitveni video, vam bo zelo pripomogel pri pridobivanju novih učencev.

Napotki:

 • Video in avdio posnetka naj bosta čim bolj kakovostna.

 • Nagovorite svoje prihodnje učence, predstavite se in povejte, kaj lahko pričakujejo od vaših PracticeTape lekcij.

 • Pokažite svoje znanje na inštrumentu. Uporabite izseke posnetkov iz svojih nastopov, kjer “pokažete” svoje znanje ali pa prikažete primer svoje lekcije.

 • Priporočamo, da je posnetek dolg od 1 do največ 3 minut.

3. PROMOVIRAJTE SVOJO PROFILNO STRAN

Uporabite družabna omrežja Veliko vaših prihodnjih učencev se skriva med vašimi prijatelji na Facebooku, sledilci na Twitterju ali v e-mail kontaktih. Ponudite jim svoje PracticeTape lekcije in jih povabite v svojo spletno učilnico.

Obvestite prijatelje, da ste odprli svojo spletno šolo in jih pozovite, da delijo tvojo stran med svojimi prijatelji.

Dodajte povezavo do svojega PracticeTape profila na vsa družabna omrežja, na katerih ste prisotni.

Dodajte povezavo k vsaki relevantni YouTube ali Facebook objavi in obvestite svoje potencialne učence, da ponujate PracticeTape lekcije.

Na primer:

Ko objavite posnetek svojega igranja ali izsek nastopa na YouTube, zapište v opis “Vadi z mano na: ________________ (povezava do tvojega Practicetape profila)”.

Pomagali pa vam bomo tudi mi

Vsak registriran mentor bo predstavljen v našem iskalniku, preko katerega ga bodo učenci lahko našli.

Iskalnik je trenutno še v pripravi.


Datum zadnje spremembe: 16.01.2018