Image

Ime investicije: PracticeTape

Namen dobljenih sredstev je razviti spletno platformo PracticeTape, ki omogoča individualni pouk glasbenega inštrumenta brez časovnega in krajevnega usklajevanja.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si).