Splošno

Dobrodošli

Pozdravljeni, glasbenik,
in dobrodošli na platformi PracticeTape, ki vam omogoča najudobnejši način poučevanja glasbenega inštrumenta!

Ker gre za nov način poučevanja in učenja, bi vam radi pomagali in vam olajšali začetek uporabe platforme PracticeTape.

Zato smo vam pripravili vodič, ki vas bo vodil skozi vse potrebne korake, da bo vaša izkušnja na platformi najboljša.

KAKO DELUJE PRACTICETAPE

Kaj je PracticeTape?

Na kratko – gre za individualno izmenjavo vadbenih posnetkov in dodatnega gradiva med mentorjem in učencem.

PracticeTape je torej vaša zasebna glasbena učilnica, ki omogoča individualni pouk brez istočasne prisotnosti mentorja in učenca. Mentor lahko pripravi prilagojeno lekcijo, ko želi, učenec pa pošlje svoj posnetek zvadene naloge, ko ima on čas. Medtem časom, ko je lekcija »aktivirana«, pa lahko učenec mentorja kadarkoli vpraša za dodatne napotke in informacije.

Kaj so PracticeTape lekcije?

PracticeTape lekcije temeljijo na izmenjevanju učnih in vadbenih posnetkov s pripadajočim gradivom (kot so: note, diagrami akordov itd.) med učencem in njegovim mentorjem, kar omogoča fleksibilen urnik in potek pouka, saj le-ta poteka brez vaše istočasne prisotnosti.

Pred začetkom lekcije se mentor z učencem v svoji PracticeTape učilnici pogovori glede želja, ciljev, o stopnji znanja, zahtevnosti ter času, ki bi ga učenec lahko namenil vadbi. Na podlagi tega dogovora mentor pripravi učencu popolnoma prilagojeno lekcijo, ki lahko vsebuje od 1 do 4 naloge (npr. 1. a-mol pentatonika v 3. legi, 2. harmonizacija C-dur lestvice, 3. Blues improvizacija – uvod).

Naloge mentor prilagodi glede na zgoraj omenjeni predhodni dogovor.

ZAKAJ OD 1 DO 4 NALOGE NA LEKCIJO?

Lekcije so tako bolje organizirane, omogočajo lažje iskanje in boljši pregled nad predelano snovjo. Drug razlog je razpon pozornosti učencev in vedno večja popularnost “mikro učenja”. Raziskave so namreč pokazale, da se učenci raje učijo s pomočjo krajših video posnetkov kot pa npr. 1-urnega posnetka. Ne nazadnje pa tako pripravljena lekcija mentorju omogoča lažjo ponovno uporabo pri drugih učencih, saj lahko kratke (video) naloge lažje kombinira v nove, drugemu učencu prilagojene lekcije.

Ko učenec prejme lekcijo, ima na voljo 30 dni za izmenjevanje vadbenih posnetkov, sporočil in dodatnega gradiva s svojim mentorjem.

Po preteklem obdobju (30 dni) je izmenjava posnetkov, sporočil in dodatnega gradiva z mentorjem in učencem na posamezni lekciji končana, dostop do nje in vsa pripadajoča komunikacija pa ostane učencu na voljo za vedno.

POVZETEK:

 1. Prijava v učilnico in pogovor med mentorjem in učencem.
 2. Mentor pripravi in aktivira učencu lekcijo ter nudi 30 dni podpore.
 3. Zaključek lekcije. Mentorjeva podpora ni več na voljo, lekcija pa za vedno ostane učencu.

Prednosti platforme PracticeTape za učence

 • Lekcije so ustvarjene in prilagojene posameznemu učencu, njegovim željam in stopnji znanja.
 • Učenje in vadba, ko imate čas. Naj bo ura 7:00 ali pa 23:00, vaša lekcija bo vedno na voljo.
 • Prihranite denar, saj se vam ni več treba voziti na lekcijo k mentorju.

 • Najudobnejši način pouka. Za pouk s kakovostnim mentorjem vam ni treba zapustiti svoje sobe, saj vse poteka preko spleta.

 • Vse lekcije (za) vedno dostopne. Nikoli več ne boste pozabili, kaj in kako vaditi.

 • Zasebna izmenjava vadbenih posnetkov s svojim mentorjem.

 • Lekcije strukturirane iz kratkih nalog, ki vam omogočajo organiziran pregled nad predelano snovjo.

 • Povratne informacije svojega mentorja na voljo 30 dni.

 • Vadbena orodja vgrajena v platformo. Vsi posnetki imajo možnost predvajanja v zanki (looper) in upočasnitve (slow down) – orodja, ki so vam v pomoč, da lahko pridete do želenega cilja.

Prednosti platforme PracticeTape za mentorje

 • Poučevanjo preko platforme PracticeTape vam omogoča fleksibilen urnik. Naloge lahko pripravite takrat, ko imate VI čas.

 • Prihranite čas (in denar) s tem, da se pri poučevanju ne ponavljate. PracticeTape vam prihrani čas, saj se vam vse ustvarjene naloge shranjujejo v knjižnico in jih lahko ponovno uporabite pri naslednjem učencu.

 • Prihranite denar, saj se vam ni več treba voziti k učencem na dom.

 • Varno in zanesljivo plačilo.

 • Zelo preprosta platforma za uporabo.

Primerjava z obstoječimi rešitvami

Raziskava je pokazala, da lahko že obstoječe platforme, ki pa le delno rešujejo opredeljene probleme, razdelimo v dve skupini.

Prva so spletne platforme, ki omogočajo individualni, personalizirani pouk na daljavo. Sem se uvrščajo: Lesson Face, TakeLessons, WyzAnt idr. Pouk poteka v živo, preko video klepeta, kot je npr. Skype.

S tem naštete platforme sicer rešujejo krajevno usklajevanje oz. problem krajevne oddaljenosti, še vedno pa ostane težava časovnega usklajevanja. Oba, tako učitelj kot učenec morata biti prisotna ob istem času, da se pouk lahko izvede. Ta način poučevanja učitelju prav tako ne rešuje težave s ponavljanjem lekcij.

V drugo skupino pa uvrstimo spletne platforme za masovne odprte tečaje, namenjene ustvarjanju in prodaji tečajev. Sem se uvrščajo platforme: Udemy, ToneBase, Artistworks, Drumeo, GuitarTricks ipd.

Z uporabo le-teh se razreši težava krajevnega in časovnega usklajevanja ter ponavljanja lekcij, vendar tu ne gre za individualni pouk, prilagojen učenčevemu znanju, željam in sposobnostim.

Težave se pojavljajo tudi pri neobstoječih ali zelo omejenih povratnih informacijah, ki jih učenec lahko dobi od učitelja.

Kako poteka plačevanje?

Platforma PracticeTape omogoča varne denarne transakcije preko vgrajenega plačilnega sistema, ki mentorjem zagotavlja, da zanesljivo dobijo plačilo za opravljeno lekcijo.

Ceno za posamezno lekcijo mentor določi sam. Minimalna cena za PracticeTape lekcijo pa je omejena na 10 evrov.

PracticeTape od tega zneska vzame 17 % (do konca BETA obdobja).

Možnosti uporabe

Po testiranju platforme se je izkazalo, da mentorji uporabljajo platformo na različne načine.

Za vaš navdih, vam predstavljamo nekaj primerov uporabe platforme PracticeTape:

 1. Spletna glasbena šola Ves pouk se izvaja preko platforme PracticeTape.

 2. “Blended learning” Individualni pouk z učenci mentor izvaja preko platforme PracticeTape, v »živo« pa se srečujejo samo na skupinskih urah.

 3. Nudenje povratnih informacij Mentor ne pripravlja nalog učencu, ampak nudi samo svoje povratne informacije na skladbo oz. snov, ki mu jo učenec sam posreduje.

 4. Individualni interaktivni tečaji Mentor predhodno v svoji knjižnici pripravi naloge oz. lekcije na želeno temo, nato pa 1-krat tedensko pošilja enake lekcije več učencem. Vsak učenec pa dobi mentorjevo individualno podporo na posamezni lekciji.